Turist Vizesi


Turist Vizesi

ÖN BİLGİ: Her başvuru sahibi için aşağıdaki belirtilen belgeler ile bir dosya hazırlanmalıdır. Aile başvurularında, çocuklar da dahil, herkes için ayrı bir başvuru formu ve dosya oluşturulmalıdır. Reşit olmayan kişilerin imzalarını yasal velileri atmalıdır.

Eğer başvuru sahibinin masraflarını bir başkası karşılıyor ise (anne, baba, eş, akraba, vb.), o kişiye ait finansal ve mesleki belgeler dosyaya eklenmelidir ve masrafları karşılayan kişiden dilekçe alınmadır.

1. Ana Belgeler
  Dikkatlice ve tamamı doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış, Fransızca veya İngilizce Schengen vize talep formu. Schengen vize talep formunun son sayfasında ; biri 37 nolu kutucukta, diğeri de sayfanın sonunda olmak üzere 2 imza bulunmalıdır. Reşit olmayan kişilerin imzalarını yasal velileri atmalıdır (2’şer adet).
  Pasaportun aslı:
10 yıldan eski olmamalı, içerisinde 2 adet boş vize sayfası bulunmalı ve planlanan dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha fazladan geçerlilik süresi olmalıdır.
  Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.).
  Beraber seyahat edilecek kişi veya kişilerin geçerli Schengen vizeleri, yeşil pasaportları ya da vizeden muaf bir ülke (Avrupa Birliği ülkeleri gibi..) vatandaşlığına ilişkin kimlikleri varsa bu belge veya belgelerin fotokopileri de dosyaya eklenmelidir.
  Kimlik fotokopisi.
  2 adet kriterlere uygun fotoğraf.
  Vize başvurusu sırasında ödenecek 60€ ve servis ücreti olarak 26 € (bu ücretler vize reddedilse de iade edilmez).
  Tüm seyahat süresini kapsayan, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30000 € teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlidir ibaresi bulunan bir seyahat sağlık sigortası.
2. Ulaşım ve Konaklamaya İlişkin Belgeler
  Seyahat amacını ve planını ayrıntılı olarak anlatan dilekçe
  Gidiş-dönüş uçak rezervasyonu veya ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.
  Tüm seyahat süresini kapsayan onaylı otelin açık adresinin, iletişim bilgilerinin ve giriş-çıkış tarihlerinin bulunduğu otel rezervasyonu veya seyahat planını gösterir belgeler.
3. Finansal Durumu Gösterir Belgeler (seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler)
  Bankadan alınmış kaşeli ve imzalı, son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren şahıs ve şirket hesap dökümü.
  Düzenli gelir gösterir belgeler; son 3 aya ait maaş bordrosu (imzalı-kaşeli) , emekli maaşı, gayrimenkul kira gelirleri vb.
  Varsa, Türkiye’de veya Avrupa’daki gayrimenkul belgeleri (tapu ve ruhsat fotokopileri).
4. Tam tekmil vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgah Belgesi
5. Mesleki Belgeler (Is evraklarının bir adet orijinali ve fotokopisi yanınızda bulunmalıdır)
a) Çalışanlar için;
  İşveren Yazısı:
Görevi, hangi şehir ve şubede çalıştığı, işe başlama tarihi, maaş tutarı, izin süresi ve işverenin çalışanın Türkiye’de görevine devam edeceğine dair taahhüdünü içeren antetli kağıda imzalı ve kaşeli belge.
  Son 3 aya ait maaş bordrosu.(Islak imzalı ve kaşeli)
  SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü (4A/4B/4C).
  Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı.
  Vergi Levhasıkopyası.
  Ticari sicil gazetesi kopyası.
  İmza Sirküleri kopyası.
  Faaliyet belgesi kopyası.
b) Şirket Sahipleri için;
  Şirketin antetli kağıdına yazılmış imzalı-kaşeli dilekçe.
  Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı.
  Vergi Levhası kopyası.
  Ticari sicil gazetesi kopyası..
  İmza Sirküleri kopyası.
  Faaliyet belgesi kopyası.
c) Emekliler için;
  Emekli maaşını gösterir belge (son 3 aylık banka hesap özeti ıslak imzalı-kaşeli ve emekli cüzdanı).
  SGK dan emekli maaşı aldığına dair belge.
d) Çiftçiler için;
  Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi ve arsa tapu fotokopileri.
e) Öğrenciler için;
  Öğrenci belgesi. (Okuldan alınmış imzalı-kaşeli)
  Seyahat masraflarını karşılayacak kişiye ait finansal ve mesleki belgeler(anne, baba, akraba gibi) ve dilekçe. (Öğrenciler öncelik olarak anne-babalarını sponsor göstermelidir.)
f) Reşit olmayanlar için (18 yaş altı);
  Yasal velisini gösterir belgeler (Kimlik fotokopisi ve tam tekmil vukuatlı nufüs kayıt örneği)
  Öğrenci Belgesi. (Okuldan alınmış imzalı-kaşeli)
  Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa veya ebeveynlerinden sadece biriyle birlikte seyahat ediyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname).
Muvaffakatnamede, çocuğun seyahat tarihleri, kalacağı yer, açık adresi, ve varsa refakat edecek kişinin bilgileri açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.
  Seyahat masraflarını karşılayacak kişiye ait (anne, baba, akraba gibi) finansal ve mesleki belgeler ve dilekçe. (Öğrenciler ve çalışmayanlar öncelik olarak anne-babalarını sponsor göstermelidir.)
g) Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için;
  Türkiye’de oturma ve çalışma izni.
Oturma izninin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüşünden sonra en az 3 ay daha geçerli olması gerekmektedir.


Vize ücreti 60 € , VFS servis ücreti 26 € olmak üzere toplam ücret 86 € dur. Ödemeler sadece Euro (€) ve nakit olarak yapılabilir.

DİKKAT

  İstenilen belgeler yeni olmalıdır.
  Belgelerin aslı sunulmalıdır.
  Bunların dışında ek belgeler de istenilebilir.
  Vize talebi randevu ile gerçekleştirilir (VFS tel: (0212) 373 58 10 - 11 veya www.vfsglobal.com/france/turkey internet sitesi).


SCHENGEN YÖNETMELİĞİ UYARINCA, İSTENİLEN BİR VEYA DAHA FAZLA EVRAĞIN EKSİK OLMASI DURUMUNDA, VİZENİN REDDEDİLMESİ MÜMKÜNDÜR.

 

Kaynak: http://www.vfsglobal.com/france/turkey/ankara/tourism.html

Anahtar Kelimeler
turist vizesi, turist, vize, paris rehberim, paris, fransa