Öğrenci Vizesi


Öğrenci Vizesi

KISA SÜRELİ ÖĞRENCİ VİZESİ

ÖĞRENCİ-SINAVLAR

  Dikkatlice ve tamamı doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış Schengen formu. Schengen formun 3. sayfasında ; biri 37 nolu kutucukta, diğeri de sayfanın sonunda olmak üzere 2 imza bulunmalıdır.
  Pasaportun aslı.
  Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
  Gidiş - dönüş uçak biletleri rezervasyonu
  Kimlik fotokopisi
  Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, beyaz fonlu iki (2) vesikalık fotoğraf
  Vize başvurusu sırasında ödenecek 60€ vize ücreti (vize reddedilse de iade edilmez)
  Tüm seyahat süresince, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan 30000 € tutarında Schengen bölgesi için geçerli seyahat sigortası.


Seyahat gerekçelerini belirten belgeler:

  Campus France Kimlik N°
  Bir sınav çağrısı belgesi (www.turquie.campusfrance.org sitesinden Campus France Alanına kayıt gerektirir)


Konaklama belgeleri:

  Sınav sonuçlarının açıklanmasından önceki süre için onaylı otel rezervasyonu ya da arkadaşlarınızda veya akrabalarınızda kalacaksanız belediyeden alınmış davetiye
  Fransa'da oturma belgesi veya davet eden kişinin oturma belgesi.


Mali durum belgeleri:

  Son 6 aya ait şahsi veya ebeveynlerin hesap dökümleri ve ebeveynlerin masrafları üstlendiklerine dair mektubu (mali durum yıllık bazda değerlendirilir)
  Türkiye'de / Avrupa'da gayrimenkul tapuları


Kişisel belgeler

  Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi
  Fransızca veya İngilizce okul veya üniversiteden belge ve öğrenci kimliği
  Reşit olmayanlar için;
  Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname) .
Muvaffakatnamede, çocuğun seyahat tarihleri, kalacağı yer, adres, ve varsa refakat edecek kişinin bilgileri açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.

Seyahat masraflarını karşılayacak kişiye ait (anne, baba, akraba gibi) finansal ve mesleki belgeler ve dilekçe.
  Öğrenci Belgesi.
  Türk vatandaşı olmayanlar için Türkiye’de oturma ve çalışma izni.

EĞİTİM KURUMLARI VEYA ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİM SEYAHATLERİ ÇERÇEVESİNDE VERİLEN VİZE

  Dikkatlice ve tamamı doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış Schengen formu. Schengen formun 3. sayfasında ; biri 37 nolu kutucukta, diğeri de sayfanın sonunda olmak üzere 2 imza bulunmalıdır.
  Pasaportun aslı.
  Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.).
  Kimlik fotokopisi,
  Gidiş - dönüş uçak biletleri rezervasyonu
  Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, beyaz fonlu iki (2) vesikalık fotoğraf
  Tüm seyahat süresince, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan 30000 € tutarında Schengen bölgesi için geçerli seyahat sigortası.
  Kurum Müdürünün, seyahat nedenini, süresini, konaklama koşullarını ve seyahate katılanların listesini (öğrenciler ve eşlik edenler) içeren mektubu.
  Reşit olmayanlar için;
  Yasal velisini gösterir belgeler (Kimlik kartı fotokopisi, tam tekmil vukuatlı nufüs kayıt örneği vb.)
  Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname) (İngilizce veya Fransızca’ya yeminlik tercümanlık bürosundan çevirilmelidir)
Muvaffakatnamede, çocuğun seyahat tarihleri, kalacağı yer, adres, ve varsa refakat edecek kişinin bilgileri açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.
  Öğrenci Belgesi.

UZUN SÜRELİ ÖĞRENCİ VİZESİ

Ön Bilgi;

  Fransız ve/veya eğitim programları Fransız makamlarınca tanınan başlangıç formasyon veya eğitim için özel veya kamu eğitim kurumlarında, veya mesleki formasyon kurumunda
  veya eğitim, formasyon veya gençlik alanlarında Avrupa Birliği işbirliği programı çerçevesinde
  Asıl faaliyeti, genel veya mesleki nitelikli bir eğitim veya formasyon olan üç aydan daha uzun bir süre eğitim almak için Fransa’ya gelen ve vize geçerlilik başlangıç tarihinde reşit olan (18 yaş veya daha üstü) yabancı öğrenciler.
Bu durumda, öğrenci sayılanlar:;
  Üniversite veya yüksek öğrenim seviyesindeki bir kurumda öğrenim gören yabancılar;
  orta öğrenim seviyesinde eğitim görmek isteyen reşit yabancılar;
  sürekli yüksek mesleki formasyon alan yabancılar;
  eğiticiler, ücretli araştırma görevlileri ve öğretim asistanları (ATER);
  « capacité de droit » programına kayıtlı öğrenciler ;
  “uzmanlık formasyon sertifikası” AFS’ye veya “ileri uzmanlık formasyon sertifikası” AFSA’ya
kayıtlı olan “stajyer doktorluk yapan” (FFI) tıp öğrencileri
  aile destek stajyerleri” (“au-pair” olarak adlandırılan);
  diplomalı Fransızca eğitimi gören öğrenciler.


Eğitim için uzun süreli vize talepleri aşağıdaki koşullardaki yabancılar hariç,
Espace Campus France’tan (ECF) geçer:

  bir Fransız orta öğrenim kurumunda eğitim görmek isteyenler;
  serbest eğitim görmek isteyenler;


Eğitim vizesi için talep gerçekleştirmeden önce, kurum kayıt dosyası Campus France üzerinden onaylanmaldır: http://www.turquie.campusfrance.org

Uzun Süreli Öğrenci Vizesi için Gerekli Belgeler;

  Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış uzun süreli vize başvuru formu,
  Pasaport Aslı (Veriliş tarihi 10 yıldan daha eski olmamalıdır ve en az 18 ay daha geçerlilik süresi olmalıdır)
  Pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopileri ve kimlik fotokopisi,
  Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi
  3 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (beyaz fonlu) iki tanesi formlara yapıştırılacak, bir tanesi ise müracaat esnasında teslim edilecektir,
  Dosyası Espace Campus France (ECF) tarafından incelenen öğrenciler: 50€
  Ücretsiz olduğu durumlar:
  Fransız Hükümetinden burs alanlar : öğrenci niteliğini kanıtlamak için bir burs belgesi yeterlidir;
  Yeterli kaynakları kanıtlamak için burs tutarı ve süresi ile ilgili veya topluma dayalı programdan yararlandığını gösteren bir belge yeterlidir.
  yabancı vakıflardan veya yabancı hükümetlerden burs alanlar ve topluma dayalı programlardan yararlananlar.

Ayrıca 26 Euro VFS hizmet bedeli (bu ücretler vize reddedilse de iade edilmez).
  Seyahat amacını ve planını anlatan detaylı dilekçe (İngilizce veya Fransızca)

Fransa’dan kabul/kayıt mektubu

Öğrenci belgesi (güncel)

Transkript belgesi

  Turkiye’den alınmış olan en son diploma
  Gidiş tarihini gösteren uçak bileti,
  Bir Fransız kuruma önkayıt veya kesin kayıt belgesi veya Fransız Hükümetinden burs hak edildiğine dair belge. Bir “yüksek okul” sınavını geçen öğrencilerin, öğrenci olduğunu kanıtlaması için sınav başkanı tarafından verilen başarı belgesi yeterlidir.
  Ebeveynlerin Fransa’daki seyahat masraflarını üstleneceklerine dair beyanı (İngilizce veya Fransızca),
  Ebeveynlerin geçim kaynaklarını kanıtlayan belgeler;
  Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
  Vergi Levhası,
  İmza Sirküleri,
  Kuruluş Gazetesi.
  İşveren olmayanlar bu evraklara ek olarak; iş verenden dilekçe (İngilizce veya Fransızca), SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü ve son 3 aya ait maaş bordroları (ıslak imzalı ve kaşeli) , imza sirküleri,vergi levhası,faaliyet belgesi,oda sicil kaydı, ticari sicil gazetesi
  Banka hesap cüzdanları,veya 3 aylık banka hesap dökümleri(bankadan ıslak imzalı ve kaşeli)
  Campus France Numarası http://www.turquie.campusfrance.org
  Campus France’dan alınan önkayıt belgesi,
  OFII müracaat formu (Form için tıklayınız),
  İlk üç ay için konaklamaya dair bilgi;
  Otelde kalınacaksa: Otel Rezervasyonu,
  Bir şahsın evinde kalınacaksa: Ev sahibinden yazılı beyanat,
  Yatılı bir yurt veya kurumda kalınacaksa: Yurt veya kurumun yetkilisinden yazılı bildiri.

 

  Yeşil Pasaport taşıyan öğrenciler Dışişleri Bakanlığı Temsilciliğinden alınan bir protokol yazısı ibraz etmek zorundadırlar.


Önemli Not : Fransa'da eğitim göreceği süre 1 yıl veya 1 yılı (12 Ay veya daha fazla) aşan yeşil pasaport sahibi öğrenciler, mutlaka pasaportlarını değiştirip bordo pasaport sahibi olmaları gerekmektedir.

  18 yaşından küçük olan ve üniversite eğitimini Fransa’da yapmak isteyen öğrenciler müracaatlarını gidiş tarihinden en az 3 hafta önceden yapmaları gerekmektedir.


DİKKAT

  İstenilen belgeler yeni olmalıdır
  Belgelerin aslı sunulmalıdır.
  Bunların dışında ek belgeler de istenilebilir.
  Vize talebi randevu ile gerçekleştirilir (VFS tel: (0212) 373 58 10 - 11 veya www.vfsglobal.com/france/turkey internet sitesi).

Kaynak: http://www.vfsglobal.com/france/turkey/ankara/student_documentsrequired.html

Anahtar Kelimeler
öğrenci vizesi, kısa süreli öğrenci vizesi, uzun süreli öğrenci vizesi, öğrenci, vize, paris rehberim, paris, fransa